Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση του ιστοτόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop.floga.org.gr, o οποίος θα αναφέρεται στο εξής ως «Ιστότοπος» ή ως «Ηλεκτρονικό κατάστημα».

Ο Ιστότοπος σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και ανήκει στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Στοιχεία Συλλόγου

Επωνυμία: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»

Διακριτικός τίτλος: Φλόγα

Έδρα: Αιγίου 6-8, 11527 Γουδή, Αθήνα

ΑΦΜ: 090072907

ΔΟΥ: ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ.: 2107485000

Email: floga@floga.org.gr

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ιστοτόπου, και τυχόν εικόνες, λογότυπα, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του Ιστοτόπου προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτή την περίπτωση μόνο με την ένδειξη της προέλευσης τους από τον Ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον Ιστότοπο ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα του Ιστοτόπου ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες του Ιστοτόπου κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αντιγράφουν, εκμεταλλεύονται εμπορικά, πωλούν, μεταπωλούν, αναπαράγουν, διανέμουν, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση floga@floga.org.gr.

Δικαιώματα χρήσης Ιστοτόπου

Οι επισκέπτες / χρήστες του Ιστοτόπου οφείλουν αφενός να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου να απέχουν από κάθε κατάχρηση και παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Ιστότοπο λόγω κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών από τους επισκέπτες / χρήστες ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής τους ευθύνης..

Υπερσυνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του Ιστοτόπου παρέχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοτόπους τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή σας κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοτόπων που παρατίθενται με σύνδεσμο.

Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε έναν διαφορετικό ιστότοπο, η περιήγηση στον οποίον υπόκειται στους όρους χρήσης του ιστοτόπου αυτού.

Η Φλόγα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου που παρατίθεται με σύνδεσμο. Η πρόσβαση, με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων, στον εκάστοτε ιστότοπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη σας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεών τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Η Φλόγα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης όποτε το κρίνει αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση αρχίζει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στον Ιστότοπο.

Οφείλετε να ελέγχετε για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μετά την ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης, συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις.

Η Φλόγα έχει ως πάγια επιδίωξη οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από τη χρήση του και/ή την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως επισκέπτης / χρήστης εντοπίσετε κάποιο προβληματικό στοιχείο ή πληροφορία στο περιεχόμενο του ιστοτόπου, επικοινωνήστε μαζί μας στο floga@floga.org.gr.

Εάν η διαφορά που τυχόν προκύψει δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020